COVID-19 update

Dear Students and Teachers,

A new health challenge, Covid-19 virus has created a seismic shift in the way we conduct our daily lives. The government has declared the closing of most businesses and schools, and we sequester ourselves until 6 April. Try not to run away from the situation by keeping yourself busy to fill the void of uncertainty that many are currently experiencing instead take the time for introspection and reevaluation. Take the opportunity to be still, breathe and re-create. A positive result of this health challenge is that pollution is decreasing and we are rising to the occasion by expressing and sharing the best of ourselves in a community minded manner to support each other through these trying times. This is the dawn of learning and understanding ourselves in relation to our world community and the environment in a more sustainable way. This global mindful practice that seems to have blossomed without effort will not only get us through to the other side of this crisis but beyond, as we have been reminded that we are in this thing called life together.

For those of you missing your yoga classes, there are many online classes being offered at the moment of which you can explore. In the meantime, I will think of ways to keep you encouraged. As well, your class cards will be extended for 3 weeks upon the reopening of the school on the 6th of April. Should there be a delay in reopening the school, you will be updated on the next steps.

And, finally, I would like to express my deep appreciation to all of the students and teachers who kept the classes running here and elsewhere, to all health care workers, supermarket and transit staff and to the delivery persons, take out joints and retail stores who are safely aiding, maintaining and providing a continuum in care, travel and routine during these challenging times.

Let’s take care of ourselves and each other.

I look forward to seeing us all together soon.

Until then, “Play consciously and live freely.”

With Love,

Delilah

***

Beste studenten en leraren,

Het Covid-19 virus heeft een aardverschuiving teweeg gebracht in de manier waarop we ons dagelijks leven leiden; een nieuwe uitdaging op het gebied van onze gezondheid.
De overheid heeft besloten bedrijven en scholen te sluiten tot 6 april. Probeer deze situatie niet uit de weg te gaan door jezelf bezig te houden de leegte van de onzekerheid te vullen die velen van ons op het moment ervaren, maar neem de tijd voor zelfreflectie en herijking. Neem de gelegenheid om stil te zijn, te ademen en opnieuw te creëren. Een positief gevolg van deze gezondheidsuitdaging is dat de milieuverontreiniging af neemt. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om het beste van ons zelf te laten zien en op een gemeenschapsgerichte manier elkaar te steunen in deze moeilijke tijd. Dit is het begin van een proces om op een duurzamere manier te leren leven, onszelf in dat opzicht beter te begrijpen in relatie tot onze wereldgemeenschap en de leefomgeving. Zonder moeite is deze wereldwijde bewustwording tot bloei gekomen en deze bewustwording zal ons niet alleen over deze crisis heenbrengen, maar ook verder dan dat omdat we er aan herinnerd worden dat we samen verantwoordelijk zijn voor het ‘leven’.

Voor degenen die hun yogalessen missen, er worden op het moment veel online lessen aangeboden die je kunt gaan ontdekken. Ondertussen denk ik na over manieren om je te stimuleren te blijven oefenen. Je leskaart zal verlengt worden met drie weken bij heropening van de school op 6 april. Je wordt op de hoogte gesteld mocht de heropening verder worden uitgesteld.

Als laatste wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de studenten en leraren die zo lang mogelijk hebben geprobeerd de lessen door te kunnen laten gaan, voor de mensen werkzaam in de gezondheidszorg, supermarkt-, winkel-, catering- en vervoersmedewerkers, bezorgers, etc. die op een veilige manier helpen, en zorgen voor een continuïteit in zorg, vervoer en routine in deze moeilijke tijd.

Laten we goed voor onszelf en voor elkaar zorgen.

Ik kijk er naar uit om elkaar snel weer te kunnen zien.

Tot dan, ‘Speel bewust en leef vrij.’

Met liefde,

Delilah

Friday, March 20th, 2020 blog, classes, newsletter, teacher training, workshops