Name:
E-Mail Address:
charleshondIn memory of
Charles Hond
transIt is with great sadness that I have to inform you that my great friend, student and colleague Charles Hond passed away. Charles was with his wife Miriam and daughter Sterre on vacation in Cefalu on the beautiful Italian island Sicily. On Monday August 1 at half past four in the afternoon Charles drowned in the sea. Reanimation was unsuccessful. This came to me as a big shock. Miriam called me on my cell phone briefly after I checked in at the Amsterdam airport. We were on our way for a vacation to Tenerife. My wife Delilah was preparing for a trip to Pune to study with the Iyengars. Then everything came to a standstill. That message by phone. Charles and I go back for more then 30 years. A long time – more than enough to love each other deeply. To build up a bond that even death can not break. We will keep you informed. In the meantime we would like to invite you to react on Charles’ unexpected death must be deeply moving for many of you. Meanwhile I have informed Guruji BKS Iyengar on Charles’ demise. Charles was his student for over 30 years. He studied many times with Guruji in Pune and many other places in the world. The last time in Moscow in May last year.

With love, friendship and respect,

Clé Souren

transHet is met grote droefenis dat ik moet mededelen dat mijn grote vriend, leerling en collega Charles Hond niet langer bij ons is. Charles was met zijn vrouw Miriam en zijn dochtertje Sterre op vakantie in Cefalu op het mooie Italiaanse eiland Sicilie. Op maandag 1 augustus jl. rond half vijf in de namiddag is Charles tijdens het zwemmen in zee verdronken. Reanimatie mocht niet meer helpen. Voor mij kwam dit als een grote schok. Miriam belde mij toen ik juist samen met mijn dochtertje Storm op Schiphol was ingecheckt om op vakantie naar Tenerife te gaan. Mijn vrouw Delilah was de laatste voorbereidingen aan het treffen om naar de Iyengars in Pune te gaan om een maand daar te studeren. En toen stond alles stil. En dan die boodschap per telefoon. Charles en ik kennen elkaar meer dan 30 jaar. Dat is een lange tijd – lang genoeg om veel van elkaar te gaan houden. En een band op te bouwen die zelfs de dood niet kan verbreken. We zullen u de komende dagen op de hoogte houden. En intussen willen wij iedereen van harte uitnodigen te reageren op Charles’ onverwachte dood die velen diep moet aangrijpen. Inmiddels heb ik ook Guruji BKS Iyengar van Charles verscheiden op de hoogte gesteld. Charles was zijn leerling voor meer dan dertig jaar. Hij studeerde vele malen met Guruji in Pune en vele andere plaatsen in de wereld. De laatste maal in Moskou in mei van het vorige jaar.

Met liefde, vriendschap en respect,

Clé Souren

Workshops 2010 at the Institute in Amsterdam
Easter, Summer, Christmas
Register Now

“When I practice, I am a philosopher, when I teach, I am a scientist, when I demonstrate, I am an artist.”

B.K.S. Iyengar, visit the official site: www.bksiyengar.com